Nuri ERTOKAT

ISI KÖPRÜSÜ NEDİR NASIL HESAPLANIR

 

Isı köprüleri, ortalama ısı geçirgenliğinden çok daha büyük ısı geçirgenliğine sahip sınırlı alana sahip bölgelerdir. Ülkemizdeki uygulamalarda, duvarlar yalıtımlı da olsa, kolon-kiriş-döşemeler arasına örülmektedir. Duvarın U-değeri 0.50 W/m2K değerine kadar düşebilir. Kolonların U-değeri ise 2.5-3.0 W/m2K değerleri arasındadır. Arada oldukça büyük bir fark vardır ve bu iki eleman yanyana geldiklerinde yalıtımsız haldeki betonarme elemanlardan, yalıtımlı duvara nazaran çok daha fazla ısı kaybı meydana gelecek ve ısı köprüsü oluşturacaktır. Bu durum dikkate alındığında, ülkemiz şartlarında tüm cephenin U-değeri %100’e varan artışlar gösterebilmektedir. Yurt dışındaki uygulamalarda, kolon ve döşeme gibi betonarme elemanların yalıtımsız bırakılması zaten söz konusu değildir

 

ISI KÖPRÜSÜ ÇEŞİTLERİ

1-Konstrüktif ısı köprüleri

    Örneğin: Yalıtımlı bir dış duvarde yer alan pencerelerin üzerindeki panjur yuvaları veya    yalıtımlı bir çatıdaki ahşap kirişler.

2-Geometrik ısı köprüleri

    Örneğin:Bina köşe ve kenarları

3-Konvektif ısı köprüleri

Makine Yük. Müh.

Nuri Ertokat

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

 

YTONG DUVARLAR, YENİ λ=0,11 W/mK DEĞERİ İLE

İLAVE %14 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Konvansiyonel enerji rezervlerinin kısıtlı miktarda olması nedeniyle, enerji tüketimi konusunda tüm dünyada dikkatli davranılmakta, her alandaki enerji tüketimini en aza indirmek için yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Ülkemizde de bu konuya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 25 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” gelmektedir. Bu belgede özetle, ülkemizde tüketilen enerji miktarının 2011 yılı değerlerine göre 2023 yılına gelindiğinde en az % 20 azaltılması hedeflenmektedir.

Gazeteler

manşetler